پست الکترونیک :

شماره تماس :


جهت ارتباط با تشکل قرآن و عترت دانشگاه ملایر از طریق فرم زیر نیز می توانید اقدام نمایید.